فرم استخدام

لطفا مشخصات خود را در فرم مقابل پر نمایید. در صورت حائز شرایط بودن، بعد از بررسی مشخصات و سوابق با شما تماس گرفته خواهد شد. در موارد ضروری با شماره تلفن ۰۹۱۴۷۷۳۳۶۳۰ از طریق تلگرام در ارتباط باشید.