تماس با ما

تبریز – خیایان دانشسرا – ابتدای کوچه گلکار – جنب فروشگاه مهران مشعل – طبقه اول – آموزشگاه پکیج کارجو

خط ۱     :         ۴۰ ۲۰ ۲۴ ۳۵ ۰۴۱

خط ۲     :         ۵۰ ۶۰ ۲۳ ۳۵ ۰۴۱

فکس    :         ۷۱ ۲۹ ۲۵ ۳۵ ۰۴۱

همراه   :           ۶۳۰ ۳۳ ۷۷ ۰۹۱۴